Pia Søltoft: Lidenskabens leg med livet

På kurset får du både en bred introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab og mulighed for at fordybe dig i en række eksistentielle emner, som Kierkegaard i særlig grad har præget.

Ugen er bygget op omkring oplæg ved Pia Søltoft om formiddagen, tid til læsning midt på dagen, og samtalesaloner sidst på dagen, hvor dagens temaer drøftes gennem styrede dialoger i grupper og munder ud i en fælles samtale og afsluttes over drinks inden middagen. 

Pia Søltoft: Kierkegaard og det autentiske lederskab

3.-10. oktober 2020

Hvad er det vigtigste i dit liv? Hvad kan du ikke leve uden? Hvad lever du for? I en tid hvor forandringer hele
tiden sætter en ny dagsorden er det vigtigt, at kunne holde fast i sine egne værdier og sin egen
livsanskuelse.

Kurset vil byde på oplæg, øvelser, workshops, samtale saloner og parvise gåture. Alle dialoger er styrede og
det overordnede formål er at sætte Kierkegaards tanker om etik, samvittighed, selvovertagelse og det at
ville ét ind i et konkret ledelsesperspektiv, der giver dig mulighed for selvfordybelse og for at spejle dig selv
og din ledelse i et eksistentielt perspektiv.